บริษัท เซนต์เมด จำกัด(มหาชน) – บริจาค เครื่อง AED Trainer จำนวน 16 เครื่อง มูลค่า 158,000 บาท – ให้แก่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา
ปี:
บริษัท เซนต์เมด จำกัด(มหาชน) – บริจาค เครื่อง AED Trainer จำนวน 16 เครื่อง มูลค่า 158,000 บาท – ให้แก่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา
บริษัท เซนต์เมด จำกัด(มหาชน) – บริจาค แว่นตาป้องกันสารพิษ สารเคมี และเชื้อโรคเข้าดวงตา จำนวน 100 ชุด มูลค่า 29,900 บาท – ให้แก่ โรงพยาบาลสมุทรปราการ
บริษัท เซนต์เมด จำกัด(มหาชน) – บริจาค แว่นตาป้องกันสารพิษ สารเคมี และเชื้อโรคเข้าดวงตา จำนวน 100 ชุด มูลค่า 29,900 บาท – ให้แก่ สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดสมุทรปราการ
บริษัท เซนต์เมด จำกัด(มหาชน) – บริจาค แว่นตาป้องกันสารพิษ สารเคมี และเชื้อโรคเข้าดวงตา จำนวน 100 ชุด มูลค่า 29,900 บาท – ให้แก่ โรงพยาบาลสิรินธร
‘SMD’ บริจาคเครื่องสั่นปอดความถี่สูง จำนวน 7 เครื่อง สำหรับรักษาผู้ป่วยโควิด มูลค่า 2,660,000 บาท
บริษัท เซนต์เมด จำกัด(มหาชน) – บริจาคเตียงผู้ป่วยไฟฟ้าราวสไลด์ รุ่น ALK06-B329P-B จำนวน 12 เครื่อง มูลค่า 540,000 บาท – ให้แก่ โรงพยาบาลสมุทรปราการ
บริษัท เซนต์เมด จำกัด(มหาชน) - บริจาคเครื่องฝึกสอนการใช้งานเออีดี จำนวน 10 เครื่อง มูลค่า 99,000 บาท - ให้แก่สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
บริษัท เซนต์เมด จำกัด(มหาชน) - บริจาคเครื่องระเหยไฮรโดรเจนเปอร์ออกไซด์สำหรับอบฆ่าเชื้อในรถพยาบาล จำนวน 1 เครื่อง มูลค่า 480,000 บาท - ให้แก่สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
เซนต์เมด บริจาค เครื่องสั่นปอดความถี่สูงระบบอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง มูลค่า 380,000 บาท ให้แก่ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
เซนต์เมด บริจาค เครื่องสั่นปอดความถี่สูงระบบอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง มูลค่า 380,000 บาท ให้แก่ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
เซนต์เมด บริจาค เครื่องสั่นปอดความถี่สูงระบบอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง มูลค่า 380,000 บาท ให้แก่ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
‘SMD’ ส่งมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ มูลค่ากว่า 5 แสนบาท ให้รพ.มหาราชนครราชสีมา