ตัวแทนจำหน่ายเครื่องมือแพทย์เฉพาะทางด้านระบบหายใจและช่วยชีวิต

บริษัทนำเข้าเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ทางการแพทย์จากผู้ผลิตอุปกรณ์ทางการแพทย์ชั้นนำของโลก เพื่อจัดจำหน่ายให้แก่สถานพยาบาลชั้นนำในประเทศ

บริษัท เซนต์เมด จำกัด (มหาชน) บริษัทมีความมุ่งมั่นในการเป็นผู้นำในด้านการจัดจำหน่ายเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ และด้วยประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจมากว่า 20 ปี ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทจึงมีความรู้ความเชี่ยวชาญในผลิตภัณฑ์ที่บริษัทจัดจำหน่ายและให้บริการเป็นอย่างดี มีการติดตาม การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีทางการแพทย์อย่างต่อเนื่อง

อ่านเพิมเติม
วิสัยทัศน์

มุ่งมั่นเป็นผู้นำด้านการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์เฉพาะทางด้านระบบการหายใจและช่วยชีวิต

สินค้า

บริษัทนำเข้าเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ทางการแพทย์จากผู้ผลิตอุปกรณ์ทางการแพทย์ชั้นนำของจากต่างประเทศ อาทิ สหรัฐอเมริกา เยอรมนี ออสเตรเลีย สวิสเซอร์แลนด์ และจีน รวมถึงซื้ออุปกรณ์ประกอบในประเทศ เพื่อจัดจำหน่ายให้แก่สถานพยาบาลชั้นนำในประเทศ

กลุ่มสินค้าด้านเวชบำบัดวิกฤต

เป็นกลุ่มเครื่องมือแพทย์ที่ใช้สำหรับดูแล รักษา และวินิจฉัยผู้ป่วย โดยเฉพาะกลุ่มผู้ป่วยอาการหนักหรืออาการเข้าขั้นวิกฤต

กลุ่มสินค้าด้านการช่วยหายใจและเวชศาสตร์การนอนหลับ

"เป็นกลุ่มเครื่องมือแพทย์สำหรับผู้ป่วยที่มีปัญหาเกี่ยวกับการหายใจและการนอนหลับ

กลุ่มสินค้าด้านหทัยวิทยา

เป็นกลุ่มเครื่องมือแพทย์ที่ใช้สำหรับตรวจวินิจฉัยและรักษาความผิดปกติการทำงานของหัวใจ

กลุ่มเครื่องมือแพทย์ทั่วไป

เป็นกลุ่มเครื่องมือแพทย์สำหรับการใช้งานทั่วไป

กลุ่มสินค้าสมาร์ทฮอสพิทอล

เป็นกลุ่มเครื่องมือแพทย์ที่ทำให้โรงพยาบาลดูทันสมัย และใช้อำนวยความสะดวกให้แก่เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลในการปฏิบัติงานให้รวดเร็วยิ่งขึ้น

กลุ่มสินค้าสำหรับรักษาโรค COVID - 19

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.

กลุ่มอื่นๆ

เป็นกลุ่มอุปกรณ์ประกอบการใช้งานเครื่องมือแพทย์ใน 5 กลุ่มสินค้าดังกล่าวข้างต้น ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นการสั่งซื้อจากผู้ผลิตภายในประเทศ เช่น แบตเตอรี่ และเจล เป็นต้น

บริการ

บริการตรวจการนอนหลับ

ศูนย์ตรวจการนอนหลับกาญจนาภิเษก โครงการร่วมทุนระหว่าง ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล และ บริษัท เซนต์เมด จำกัด (มหาชน) สัญญาร่วมทุน 8 ปี สามารถตรวจการนอนหลับได้ จำนวน 4 เตียง/คืน ให้บริการตรวจวิเคราะห์และวินิจฉัยโรคต่างๆ แก่ผู้ป่วยที่มีความผิดปกติจากการนอนหลับและบริการคำปรึกษาและคำแนะนำการใช้เครื่องอัดอากาศแรงดันบวก(CPAP) เพื่อใช้รักษาภาวะหยุดหายใจขณะหลับจากการอุดกั้น (OSA)

อ่านเพิมเติม

มุมนักลงทุนสัมพันธ์

ปรับปรุงเมื่อ: 01 ธันวาคม 2564 16:38
SMD 14.50 บาท
เปลี่ยนแปลง | %เปลี่ยนแปลง
+0.20 (1.40%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
2,897,200
ช่วงราคาระหว่างวัน
14.30 - 14.80
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
8.90 - 17.10