ราคาหลักทรัพย์

SMD 9.20 บาท
เปลี่ยนแปลง (%เปลี่ยนแปลง)
+0.35 (3.95%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
1,297,338
ช่วงราคาระหว่างวัน
8.60 - 9.20
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
8.60 - 16.00

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

สินทรัพย์รวม
รายได้รวม
กำไรสุทธิ

ประกาศล่าสุด

15/08/65
การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
อ่านเพิ่มเติม
15/08/65
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2565
อ่านเพิ่มเติม
15/08/65
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)
อ่านเพิ่มเติม
INVESTOR KITS
เข้าถึงข้อมูลผลประกอบการที่สำคัญได้อย่างง่ายดายด้วยเอกสารนักลงทุน