ราคาหลักทรัพย์

SMD 8.85 บาท
เปลี่ยนแปลง (%เปลี่ยนแปลง)
-0.10 (-1.12%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
1,090,270
ช่วงราคาระหว่างวัน
8.70 - 8.95
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
8.15 - 14.80

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

สินทรัพย์รวม
รายได้รวม
กำไรสุทธิ

ประกาศล่าสุด

30/01/66
แจ้งการลงนามในสัญญาจ้างเหมาบริการตรวจการนอนหลับ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
อ่านเพิ่มเติม
25/01/66
การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566
อ่านเพิ่มเติม
24/01/66
รายงานการใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO)
อ่านเพิ่มเติม
INVESTOR KITS
เข้าถึงข้อมูลผลประกอบการที่สำคัญได้อย่างง่ายดายด้วยเอกสารนักลงทุน