ราคาหลักทรัพย์

SMD 5.20 บาท
เปลี่ยนแปลง (%เปลี่ยนแปลง)
+0.22 (4.42%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
1,139,603
ช่วงราคาระหว่างวัน
4.98 - 5.25
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
4.60 - 9.35

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

สินทรัพย์รวม
รายได้รวม
กำไรสุทธิ

ประกาศล่าสุด

08/12/66
รายงานผลการซื้อคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงิน
อ่านเพิ่มเติม
07/12/66
รายงานผลการซื้อคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงิน
อ่านเพิ่มเติม
06/12/66
รายงานผลการซื้อคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงิน
อ่านเพิ่มเติม
INVESTOR KITS
เข้าถึงข้อมูลผลประกอบการที่สำคัญได้อย่างง่ายดายด้วยเอกสารนักลงทุน