ราคาหลักทรัพย์

SMD 12.70 บาท
เปลี่ยนแปลง (%เปลี่ยนแปลง)
+0.10 (0.79%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
399,800
ช่วงราคาระหว่างวัน
12.50 - 13.00
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
8.90 - 17.10

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

สินทรัพย์รวม
รายได้รวม
กำไรสุทธิ

ประกาศล่าสุด

13/08/64
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2564
อ่านเพิ่มเติม
13/08/64
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)
อ่านเพิ่มเติม
13/08/64
งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2564 (สอบทานแล้ว)
อ่านเพิ่มเติม
INVESTOR KITS
เข้าถึงข้อมูลผลประกอบการที่สำคัญได้อย่างง่ายดายด้วยเอกสารนักลงทุน