ราคาหลักทรัพย์

SMD 6.65 บาท
เปลี่ยนแปลง (%เปลี่ยนแปลง)
+0.10 (1.53%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
91,182
ช่วงราคาระหว่างวัน
6.55 - 6.70
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
4.60 - 7.55

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

สินทรัพย์รวม
รายได้รวม
กำไรสุทธิ

ประกาศล่าสุด

01/04/67
แจ้งการสิ้นสุดโครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อการบริหารทางการเงิน (Treasury Stock) และเปลี่ยนชื่อบริษัทย่อย SMDX
อ่านเพิ่มเติม
29/03/67
รายงานผลการซื้อคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงิน
อ่านเพิ่มเติม
27/03/67
รายงานผลการซื้อคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงิน
อ่านเพิ่มเติม
INVESTOR KITS
เข้าถึงข้อมูลผลประกอบการที่สำคัญได้อย่างง่ายดายด้วยเอกสารนักลงทุน