ราคาหลักทรัพย์

SMD 12.50 บาท
เปลี่ยนแปลง (%เปลี่ยนแปลง)
+0.10 (0.81%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
191,700
ช่วงราคาระหว่างวัน
12.50 - 12.70
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
8.90 - 17.10

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

สินทรัพย์รวม
รายได้รวม
กำไรสุทธิ

ประกาศล่าสุด

20/05/65
แบบรายงานการจัดสรรหุ้นปันผล (F53-5)
อ่านเพิ่มเติม
18/05/65
แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F24-1)
อ่านเพิ่มเติม
17/05/65
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว)
อ่านเพิ่มเติม
INVESTOR KITS
เข้าถึงข้อมูลผลประกอบการที่สำคัญได้อย่างง่ายดายด้วยเอกสารนักลงทุน