MAI: SMD
13.70 บาท
- (-%)
ปรับปรุงเมื่อ: 30 ก.ค. 2564 16:39
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
24,384,300
มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
333,540,030
ราคาเปิด
13.80
วันก่อนหน้า
13.70
ช่วงราคาระหว่างวัน
13.30 - 14.00
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
8.90 - 14.00