MAI: SMD
12.50 บาท
+0.10 (0.81%)
ปรับปรุงเมื่อ: 20 พ.ค. 2565 16:35
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
191,700
มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
2,406,520
ราคาเปิด
12.60
วันก่อนหน้า
12.40
ช่วงราคาระหว่างวัน
12.50 - 12.70
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
8.90 - 17.10