MAI: SMD
12.70 บาท
+0.10 (0.79%)
ปรับปรุงเมื่อ: 21 ต.ค. 2564 16:50
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
399,800
มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
5,109,470
ราคาเปิด
12.50
วันก่อนหน้า
12.60
ช่วงราคาระหว่างวัน
12.50 - 13.00
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
8.90 - 17.10