MAI: SMD
8.90 บาท
- (-%)
ปรับปรุงเมื่อ: 07 ธ.ค. 2565 16:36
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
925,448
มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
8,217,785
ราคาเปิด
8.90
วันก่อนหน้า
8.90
ช่วงราคาระหว่างวัน
8.80 - 8.95
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
8.15 - 16.00