mai: SMD
5.55 บาท
+0.05 (0.91%)
ปรับปรุงเมื่อ: 20 พ.ค. 2567 16:35
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
82,923
มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
459,255
ราคาเปิด
5.50
วันก่อนหน้า
5.50
ช่วงราคาระหว่างวัน
5.50 - 5.55
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
4.60 - 7.40