หากต้องการเข้าร่วมทีม บริษัท เซนต์เมด จำกัด (มหาชน) โปรดตรวจสอบตำแหน่งงานว่าง

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ด้านรังสีวิทยา
 2. มีประสบการณ์ในการทำงานด้านรังสีวิทยาและ/หรือ มีประสบการณ์ในการขาย หรือ การตลาดผลิตภัณฑ์ด้านรังสีวิทยา ไม่น้อยกว่า 3 ปี
 3. สามารถพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้อยู่ในระดับดีและสามารถติดต่อต่างประเทศได้ด้วยตนเอง
 4. สามารถเดินทางไปต่างประเทศ และเดินทางไปปฏิบัติงานในต่างจังหวัดได้ในบางครั้งคราว
 5. หากจบปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจ หรือการเงินจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 6. หากมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ทาง ด้าน AI-CT-MRI-PET/CT-Mammogramจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ติดต่อฝ่ายทรัพยากรมนุษย์  

โทร.0 2527 8075 ต่อ 122,233
หรือส่งประวัติได้ที่ E-mail : hr@saintmed.com

สมัครงาน

รายละเอียดงาน

รูปแบบงาน : งานประจำ
เงินเดือน : ตามข้อตกลง
สถานปฏิบัติงาน : เลขที่ 222,222/1-2  ตึกเวสต์อินคอมเพล็กซ์ ชั้น 10 หมู่ที่ 1 ถ.รัตนาธิเบศร์ ต.บางรักใหญ่ อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

ลักษณะงาน

 1. ประสานงานผู้ผลิตต่างประเทศ, วางแผนการตลาด, ตรวจเช็คสินค้าคงคลัง, สาธิตการใช้งานผลิตภัณฑ์
 2. จัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะผลิตภัณฑ์และคู่มือการใช้งาน
 3. จัดทำสื่อการขาย รวมถึงร่วมออกบูธจัดแสดงผลิตภัณฑ์และกิจกรรมส่งเสริมการขาย
 4. จัดอบรมการใช้งานผลิตภัณฑ์แก่พนักงานขาย
 5. ตรวจสอบและส่งมอบผลิตภัณฑ์ให้ลูกค้า รวมทั้ง ให้คำแนะนำการใช้งานผลิตภัณฑ์แก่ลูกค้า

คุณสมบัติ

 1. ไม่จำกัดเพศ อายุ 21 ปีขึ้นไป
 2. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์/ สาขาสุขภาพ
 3. มีความรู้และความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ ระดับดี
 4. มีมนุษยสัมพันธ์ดี, มีความอดทนสูง, อดทนต่อความกดดันได้ดี
 5. มีประสบการณ์ทำงานในด้านเครื่องมือแพทย์ไม่น้อยกว่า 3 ปี

ติดต่อฝ่ายทรัพยากรมนุษย์  

โทร.0 2527 8075 ต่อ 122,233
หรือส่งประวัติได้ที่ E-mail : hr@saintmed.com

สมัครงาน

รายละเอียดงาน

รูปแบบงาน : งานประจำ
เงินเดือน : ตามข้อตกลง
สถานปฏิบัติงาน : ลขที่ 222,222/1-2  ตึกเวสต์อินคอมเพล็กซ์ ชั้น 10 หมู่ที่ 1 ถ.รัตนาธิเบศร์ ต.บางรักใหญ่ อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

ลักษณะงาน

 1. ประสานงานกับแผนกต่างๆ ในการได้รับข้อมูลเพื่อเข้าระบบ
 2. รวมรวมข้อมูล จากแผนกต่างๆมาเพื่อจัดเข้าระบบ database
 3. ปรับปรุงข้อมูลที่ได้มา ใน EXCEL หรือฐานข้อมูล
 4. รับผิดชอบในการจัดการเอกสารของแผนก IT
 5. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้

คุณสมบัติ

 1. ไม่จำกัดเพศ อายุ 22 -30 ปี
 2. ปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับ IT
 3. มีความรู้ความชำนาญเฉพาะด้าน Office Excel , Web Design, Help Desk Support
 4. สามารถใช้โปรแกรม Excel, Web php, ASP, SQL, My SQL
 5. มีมนุษยสัมพันธ์ดี, มีความอดทนสูง, อดทนต่อความกดดันได้ดี

ติดต่อฝ่ายทรัพยากรมนุษย์  

โทร.0 2527 8075 ต่อ 122,233
หรือส่งประวัติได้ที่ E-mail : hr@saintmed.com

สมัครงาน