กำลังดำเนินการขออนุญาตโฆษณาเครื่องมือแพทย์ จากกองควบคุมเครื่องมือแพทย์สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข