นักลงทุนสัมพันธ์

อาคารเวสต์อิน คอมเพล็กซ์ ชั้น 10 เลขที่ 222,222/1-2 หมู่ 1 ถ.รัตนาธิเบศร์ ต.บางรักใหญ่ อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

06 3224 6722

แบบฟอร์มการติดต่อ

สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับหลัักทรัพย์ ข้อมูลทั่วไปของบริษัทและติดตามการดำเนินธุรกิจ
กรุณาติดต่อฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์

ฉันได้อ่านและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ใน นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และยินยอมให้รวบรวมประมวลผลและ / หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ฉันให้ไว้เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้น