บริการตรวจการนอนหลับ

ศูนย์ตรวจการนอนหลับกาญจนาภิเษก โครงการร่วมทุนระหว่าง ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล และ บริษัท เซนต์เมด จำกัด (มหาชน) สัญญาร่วมทุน 8 ปี สามารถตรวจการนอนหลับได้ จำนวน 4 เตียง/คืน ให้บริการตรวจวิเคราะห์และวินิจฉัยโรคต่างๆ แก่ผู้ป่วยที่มีความผิดปกติจากการนอนหลับและบริการคำปรึกษาและคำแนะนำการใช้เครื่องอัดอากาศแรงดันบวก(CPAP) เพื่อใช้รักษาภาวะหยุดหายใจขณะหลับจากการอุดกั้น (OSA)

กลุ่มผู้รับบริการ

กลุ่มที่ 1 คือ กลุ่มผู้ป่วยที่มีความผิดปกติจากการนอนหลับ เช่น

  1. ภาวะนอนกรน,หยุดหายใจขณะหลับจากการอุดกั้น
  2. ภาวะนอนไม่หลับ
  3. ภาวะนาฬิกาชีวิตแปรปรวน
  4. ภาวะนอนละเมอ
  5. ภาวะนอนกัดฟัน
  6. ภาวะการเคลื่อนไหวและพฤติกรรมผิดปกติขณะหลับ
  7. ภาวะนอนขากระตุก
  8. ภาวะขาอยู่ไม่สุขขณะหลับ
  9. ภาวะง่วงนอนมากในช่วงกลางวัน
  10. ภาวะลมหลับ
กลุ่มผู้รับบริการ

กลุ่มที่ 2 คือ กลุ่มผู้ป่วยที่มีภาวะความดันโลหิตสูง

กลุ่มผู้รับบริการ

กลุ่มที่ 3 คือ กลุ่มผู้ป่วยเบาหวาน

กลุ่มผู้รับบริการ

กลุ่มที่ 4 คือ กลุ่มคนอ้วน

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่

ไลน์แอด:
@sleeplabgj
เว็บไซด์:
www.sleeplab-gj.com