เป็นกลุ่มเครื่องมือแพทย์ที่ใช้สำหรับดูแล รักษา และวินิจฉัยผู้ป่วย โดยเฉพาะกลุ่มผู้ป่วยอาการหนักหรืออาการเข้าขั้นวิกฤต

เครื่องช่วยปั๊มหัวใจระบบอัตโนมัติ
เครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้า
เครื่องเฝ้าติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพพร้อมระบบศูนย์กลางและระบบเทเลเมดิซีน
เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง
ชุดแขวนอุปกรณ์ทางการแพทย์
กล้องส่องหลอดลมเพื่อใส่ท่อช่วยหายใจระบบวีดีทัศน์