เป็นกลุ่มเครื่องมือแพทย์ที่ใช้สำหรับดูแล รักษา และวินิจฉัยผู้ป่วย โดยเฉพาะกลุ่มผู้ป่วยอาการหนักหรืออาการเข้าขั้นวิกฤต

เครื่องช่วยปั๊มหัวใจระบบอัตโนมัติ
เครื่องช่วยปั๊มหัวใจระบบอัตโนมัติ
ใช้สำหรับปั๊มหัวใจผู้ป่วยโดยอัตโนมัติแทนการทำ manual CPR เพื่อให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
เครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้า
เครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้า
ใช้สำหรับปล่อยกระแสไฟฟ้าไปกระตุ้นหัวใจ ที่เต้นไม่เป็นจังหวะให้สามารถกลับมาทำงานได้ตามปกติ
เครื่องเฝ้าติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพพร้อมระบบศูนย์กลางและระบบเทเลเมดิซีน
เครื่องเฝ้าติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพพร้อมระบบศูนย์กลางและระบบเทเลเมดิซีน
ใช้เชื่อมต่อชุดวัดสัญญาณชีพชนิดข้างเตียงผู้ป่วย เพื่อเก็บข้อมูลค่าสัญญาณชีพผู้ป่วยไว้ที่ที่ชุดศูนย์กลางและใช้เพื่อส่งสัญญาณชีพจากภายนอกโรงพยาบาลมายังชุดศูนย์กลาง เพื่อให้แพทย์สามารถสั่งการรักษาผู้ป่วยได้
เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง
เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง
ใช้สำหรับปล่อยกระแสไฟฟ้าไปกระตุ้นหัวใจ ที่เต้นไม่เป็นจังหวะให้สามารถกลับมาทำงานได้ตามปกติ
ชุดแขวนอุปกรณ์ทางการแพทย์
ชุดแขวนอุปกรณ์ทางการแพทย์
ใช้สำหรับวางเครื่องมือทางการแพทย์พร้อมระบบก๊าซทางการแพทย์และระบบไฟฟ้า เพื่อให้มีการจัดการพื้นที่ในการช่วยเหลือดูแลผู้ป่วยได้อย่างสะดวก
กล้องส่องหลอดลมเพื่อใส่ท่อช่วยหายใจระบบวีดีทัศน์
กล้องส่องหลอดลมเพื่อใส่ท่อช่วยหายใจระบบวีดีทัศน์
ใช้เพื่อส่องหลอดลมก่อนใส่ท่อช่วยหายใจเพื่อลดความผิดพลาดในการใส่ท่อช่วยหายใจแก่ผู้ป่วย