“SMD” เผยตั้งแต่กลางเดือนพฤศจิกายนจนถึงต้นเดือนธันวาคม 2566 นี้ ไข้หวัดใหญ่ระบาดหนัก เตรียมพร้อมกระจายสินค้า “ชุดตรวจไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ A & B แบบตรวจหาเชื้อด้วยตนเอง” ยี่ห้อ Baicare (ยี่ห้อเดียวกันกับชุดตรวจ ATK ที่จำหน่ายช่วงโอมิครอนระบาดหนัก)
ปี:
“SMD” เผยตั้งแต่กลางเดือนพฤศจิกายนจนถึงต้นเดือนธันวาคม 2566 นี้ ไข้หวัดใหญ่ระบาดหนัก เตรียมพร้อมกระจายสินค้า “ชุดตรวจไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ A & B แบบตรวจหาเชื้อด้วยตนเอง” ยี่ห้อ Baicare (ยี่ห้อเดียวกันกับชุดตรวจ ATK ที่จำหน่ายช่วงโอมิครอนระบาดหนัก)
เซนต์เมด (SMD) รุกหนักขยายธุรกิจเครื่องมือแพทย์เฉพาะทาง ด้านเวลเนส (Wellness) ในรูปแบบ Revenue Sharing สร้างรายได้ประจำที่สม่ำเสมอ (Recurring Income) เพื่อการเติบโตแบบยั่งยืน
บริษัทฯ ชนะงานประกวดราคาเช่าโครงการจัดหาระบบเฝ้าระวังและบันทึกข้อมูลสัญญาณชีพผู้ป่วย,เครื่องวัดความดันแบบโมบายออกซิเจนปรอทวัดไข้แบบอินฟาเรท ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี มูลค่างาน 29.85 ล้านบาท
บริษัทฯ ได้ลงนามในสัญญาการเป็นตัวแทนจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย ระบบ AI ตรวจจับมะเร็งปอด (Lung CA)
‘SMD’ ปรับโหมดธุรกิจครั้งใหญ่ ขยายสู่รูปแบบ Revenue Sharing เช่าใช้ เช่าซื้อ เครื่องมือแพทย์ฯ เพื่อสร้างการเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน