เตียงผู้ป่วย
General Medical Device Products

เตียงผู้ป่วย

ใช้สำหรับเป็นเตียงนอนสำหรับผู้ป่วย