เป็นกลุ่มเครื่องมือแพทย์สำหรับการใช้งานทั่วไป เช่น โคมไฟผ่าตัด เตียงผ่าตัด โคมไฟทำหัตถการเล็ก เครื่องส่องตรวจตา หู คอ จมูก ชุดใส่ท่อช่วยหายใจ เตียงผู้ป่วย รถเข็นทางการแพทย์ รถเข็นกู้ชีพผู้ป่วยฉุกเฉิน และเครื่องวัดอุณหภูมิบริเวณหน้าผาก เป็นต้น

โคมไฟผ่าตัด
เตียงผ่าตัด
โคมไฟทำหัตถการเล็ก
เครื่องส่องตรวจตา หู คอ จมูก
ชุดใส่ท่อช่วยหายใจ
เตียงผู้ป่วย
รถเข็นทางการแพทย์
รถเข็นกู้ชีพผู้ป่วยฉุกเฉิน
เครื่องวัดอุณหภูมิบริเวณหน้าผาก