เป็นกลุ่มเครื่องมือแพทย์สำหรับการใช้งานทั่วไป เช่น โคมไฟผ่าตัด เตียงผ่าตัด โคมไฟทำหัตถการเล็ก เครื่องส่องตรวจตา หู คอ จมูก ชุดใส่ท่อช่วยหายใจ เตียงผู้ป่วย รถเข็นทางการแพทย์ รถเข็นกู้ชีพผู้ป่วยฉุกเฉิน และเครื่องวัดอุณหภูมิบริเวณหน้าผาก เป็นต้น

โคมไฟผ่าตัด
โคมไฟผ่าตัด
ใช้ส่องสว่างตรงจุดที่ต้องการทำการผ่าตัดผู้ป่วยภายในห้องผ่าตัด
เตียงผ่าตัด
เตียงผ่าตัด
ใช้เป็นเตียงสำหรับผ่าตัดผู้ป่วย
โคมไฟทำหัตถการเล็ก
โคมไฟทำหัตถการเล็ก
ใช้เป็นโคมไฟส่องสว่างสำหรับการทำหัตถการเล็ก
เครื่องส่องตรวจตา หู คอ จมูก
เครื่องส่องตรวจตา หู คอ จมูก
ใช้สำหรับส่องตรวจตา หู คอ จมูก ทั่วไป
ชุดใส่ท่อช่วยหายใจ
ชุดใส่ท่อช่วยหายใจ
ใช้สำหรับใส่ท่อช่วยหายใจ
เตียงผู้ป่วย
เตียงผู้ป่วย
ใช้สำหรับเป็นเตียงนอนสำหรับผู้ป่วย
รถเข็นทางการแพทย์
รถเข็นทางการแพทย์
ใช้สำหรับเก็บอุปกรณ์และเวชภัณฑ์สำหรับผู้ป่วย
รถเข็นกู้ชีพผู้ป่วยฉุกเฉิน
รถเข็นกู้ชีพผู้ป่วยฉุกเฉิน
ใช้สำหรับเก็บอุปกรณ์เพื่อการช่วยชีวิตเคลื่อนย้ายเข้าหาผู้ป่วย
เครื่องวัดอุณหภูมิบริเวณหน้าผาก
เครื่องวัดอุณหภูมิบริเวณหน้าผาก
ใช้วัดอุณหภูมิสำหรับการคัดกรองผู้ป่วย