เตียงผ่าตัด
General Medical Device Products

เตียงผ่าตัด

ใช้เป็นเตียงสำหรับผ่าตัดผู้ป่วย