เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง
Critical Care Products

เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง

ใช้สำหรับตรวจวินิจฉัยความผิดปกติของอวัยวะภายในช่องท้อง หลอดเลือด และหัวใจ