เซนต์เมด ติดอันดับหุ้นกลุ่ม ESG Emerging ปี 65

14 กรกฎาคม 2565 – บริษัท เซนต์เมด จำกัด (มหาชน) (SMD) ผู้ประกอบธุรกิจเป็นตัวแทนจำหน่ายเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ชั้นนำจากต่างประเทศ ได้รับคัดเลือกให้เป็นบริษัทจดทะเบียนที่มีการดำเนินงานโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental, Social and Governance: ESG) เข้าอยู่ในกลุ่มบริษัทวิถียั่งยืนที่น่าลงทุน หรือ ESG Emerging List ปี 2565

สถาบันไทยพัฒน์ ประกาศให้ เซนต์เมด เป็นหนึ่งในรายชื่อหลักทรัพย์จดทะเบียนที่น่าลงทุนในกลุ่ม ESG Emerging ปี 2565 ด้วยการคัดเลือกจาก 851 หลักทรัพย์จดทะเบียน โดยใช้ข้อมูลด้าน ESG ที่ปรากฏในการเปิดเผยข้อมูล การดำเนินงานที่สะท้อนปัจจัยด้าน ESG และความริเริ่มหรือลักษณะธุรกิจที่เกี่ยวโยงกับประเด็นด้าน ESG ของกิจการ

นายวิโรจน์ วสุศุทธิกุลกานต์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เซนต์เมด จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า “บริษัทฯ มุ่งมั่นเป็นผู้นำด้านการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์เฉพาะทางด้านระบบการหายใจและช่วยชีวิต และการที่บริษัทฯ ได้รับคัดเลือกให้อยู่ใน ESG Emerging List ในปีนี้ มาจากการประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม มุ่งเน้นสินค้าที่ก่อให้เกิดนวัตกรรมเพื่อยังประโยชน์แก่ประชาชนในราคาที่เป็นธรรมเข้าถึงได้ง่าย และนำความรู้ความสามารถอย่างเต็มประสิทธิภาพมาใช้ เพื่อให้บริษัทฯ เติบโตได้อย่างสมดุลและยั่งยืน พร้อมกับตอบแทนผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ ในทุกภาคส่วน”

ทั้งนี้ การจัดอันดับหลักทรัพย์ที่น่าลงทุนในกลุ่ม ESG Emerging พิจารณาข้อมูลจากการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) และผลประกอบการของบริษัทควบคู่กันในกระบวนการประเมิน

สำหรับสถาบันไทยพัฒน์ เป็นผู้ริเริ่มพัฒนาข้อมูลด้านความยั่งยืนของธุรกิจ ได้เปิดเผยรายชื่อหลักทรัพย์จดทะเบียนที่มีการดำเนินงานโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล ในกลุ่มหลักทรัพย์ ESG100 เป็นครั้งแรกในปี 2558 และในกลุ่มหลักทรัพย์ ESG Emerging เป็นครั้งแรกในปี 2563

การจัดอันดับบริษัทจดทะเบียนด้านการพัฒนาความยั่งยืนของธุรกิจในกลุ่มบริษัทวิถียั่งยืนที่น่าลงทุน หรือ ESG Emerging List ถือเป็นแหล่งข้อมูลด้านความยั่งยืนของบริษัทจดทะเบียน เพื่อรองรับความต้องการของผู้ลงทุนที่ให้น้ำหนักการลงทุนในบริษัทที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ และเป็นทางเลือกให้ผู้ลงทุนที่ต้องการลงทุนในหลักทรัพย์จดทะเบียนที่มีคุณภาพและได้รับผลตอบแทนที่มิได้ด้อยไปกว่าการลงทุนในแบบทั่วไป

นายวิโรจน์ วสุศุทธิกุลกานต์ (ที่สองจากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นางรมณ วสุศุทธิกุลกานต์ (ซ้ายสุด) ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายและการตลาด และนางสาวประภัสสร ปฐมาภินันท์ (ขวาสุด) รักษาการประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษัท เซนต์เมด จำกัด (มหาชน) (SMD) รับมอบประกาศนียบัตร ESG Emerging Company ประจำปี 2565 ในฐานะบริษัทวิถียั่งยืนที่น่าลงทุนตามเกณฑ์ประเมินด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล กลุ่ม ESG Emerging จากนายพิพัฒน์ ยอดพฤติการ (ที่สองจากขวา) ประธานสถาบันไทยพัฒน์ ณ อาคารเวสต์อิน คอมเพล็กซ์ ถ.รัตนาธิเบศร์ จ.นนทบุรี