บริษัท เซนต์เมด จำกัด(มหาชน) – บริจาคเตียงผู้ป่วยไฟฟ้าราวสไลด์ รุ่น ALK06-B329P-B จำนวน 12 เครื่อง มูลค่า 540,000 บาท – ให้แก่ โรงพยาบาลสมุทรปราการ

บริษัท เซนต์เมด จำกัด(มหาชน) – บริจาคเตียงผู้ป่วยไฟฟ้าราวสไลด์ รุ่น ALK06-B329P-B จำนวน 12 เครื่อง มูลค่า 540,000 บาท – ให้แก่ โรงพยาบาลสมุทรปราการ เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2564