2705/67
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนไตรมาส 1/2567
เวลา : 14.15 - 15.00 น.
โดยรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
https://listed-company-presentation.setgroup.or.th/oppday
SMD
5.55 บาท
+0.05 (0.91%)

ตัวแทนจำหน่ายเครื่องมือแพทย์เฉพาะทางด้านระบบหายใจและช่วยชีวิต

บริษัทนำเข้าเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ทางการแพทย์จากผู้ผลิตอุปกรณ์ทางการแพทย์ชั้นนำของโลก เพื่อจัดจำหน่ายให้แก่สถานพยาบาลชั้นนำในประเทศ

บริษัท เซนต์เมด จำกัด (มหาชน) บริษัทมีความมุ่งมั่นในการเป็นผู้นำในด้านการจัดจำหน่ายเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ และด้วยประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจมากว่า 20 ปี ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทจึงมีความรู้ความเชี่ยวชาญในผลิตภัณฑ์ที่บริษัทจัดจำหน่ายและให้บริการเป็นอย่างดี มีการติดตาม การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีทางการแพทย์อย่างต่อเนื่อง

อ่านเพิมเติม
วิสัยทัศน์

ส่งมอบเครื่องมือแพทย์และการบริการที่มีคุณค่า
สู่ระบบสาธารณสุขของประเทศไทย

บริการ

บริการตรวจการนอนหลับ

ศูนย์ตรวจการนอนหลับกาญจนาภิเษก โครงการร่วมทุนระหว่าง ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล และ บริษัท เซนต์เมด จำกัด (มหาชน) สัญญาร่วมทุน 8 ปี สามารถตรวจการนอนหลับได้ จำนวน 4 เตียง/คืน ให้บริการตรวจวิเคราะห์และวินิจฉัยโรคต่างๆ แก่ผู้ป่วยที่มีความผิดปกติจากการนอนหลับและบริการคำปรึกษาและคำแนะนำการใช้เครื่องอัดอากาศแรงดันบวก(CPAP) เพื่อใช้รักษาภาวะหยุดหายใจขณะหลับจากการอุดกั้น (OSA)

อ่านเพิมเติม

มุมนักลงทุนสัมพันธ์

ปรับปรุงเมื่อ: 20 พฤษภาคม 2567 16:35
SMD 5.55 บาท
เปลี่ยนแปลง | %เปลี่ยนแปลง
+0.05 (0.91%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
82,923
ช่วงราคาระหว่างวัน
5.50 - 5.55
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
4.60 - 7.40
รายได้จากการขายและบริการ
2,013.79
ล้านบาท
EBITDA
406.20
ล้านบาท
อัตรากำไรสุทธิ
14.73
%
2705/67
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนไตรมาส 1/2567
เวลา : 14.15 - 15.00 น.
โดยรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
https://listed-company-presentation.setgroup.or.th/oppday