‘SMD’ มอบชุดตรวจโควิด Rapid Antigen Test ให้คณะแพทย์ศาสตร์ รพ.รามาธิบดี

ดร.วิโรจน์ วสุศุทธิกุลกานต์ (ที่ 2 จากขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เซนต์เมด จำกัด (มหาชน) หรือ SMD ตระหนักถึงความสำคัญในการคัดกรองหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้ส่งมอบชุดตรวจหาแอนติเจนของเชื้อไวรัสโควิด-19 แบบตลับทดสอบ หรือ Rapid Antigen Test จำนวน 2,000 ชุด มูลค่ารวม 360,000 บาท ให้กับคณะแพทย์ศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี เพื่อช่วยลดความแออัดในระหว่างรอตรวจ และสามารถตรวจพบได้ตั้งแต่ระยะแรกของการติดเชื้อ ทำให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาที่รวดเร็ว โดยมี ศ.นพ.ปิยะมิตร ศรีธรา (กลาง) คณบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี, รศ.นพ.บุญส่ง องค์พิพัฒนกุล (ที่ 2 จากซ้าย) รองคณบดีฝ่ายวิจัย, ศ.นท.หญิง พญ.ศิรินธรา สิงหรา ณ อยุธยา (ขวา) รองคณบดี ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ และรศ. นพ.มงคล คุณากร (ซ้าย) หัวหน้าภาควิชาพยาธิวิทยา ให้เกียรติเป็นผู้รับมอบ ณ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี เมื่อเร็ว ๆ นี้