SMD แต่งตั้ง ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ ในเครือ DKSH เป็นผู้จัดจำหน่าย

เดินหน้าขยายงานไม่มีหยุด หลังเข้าระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ล่าสุด ‘บมจ.เซนต์เมด หรือ SMD’ เซ็นสัญญาแต่งตั้งให้ บจ. ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ บริษัทในกลุ่มดีเคเอสเอช (DKSH) เป็นตัวแทน ผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของ SMD อย่างไรก็ตามบริษัทฯ จะเป็นผู้นำเสนอผลิตภัณฑ์ให้กับแพทย์ บุคลากร ทางการแพทย์ และเจ้าของกิจการ พร้อมทั้งดำเนินการเสนอขายและรับใบสั่งซื้อจากโรงพยาบาล คลีนิก แพทย์ บุคลากรทางการแพทย์ ร้านขายยา ตลอดจนให้บริการข่าวสารข้อมูลความรู้ของผลิตภัณฑ์และตอบข้อซักถามต่างๆ ของลูกค้า ในขณะที่ บจ. ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ เป็นผู้รับผิดชอบด้านการเสนอราคา การทำเอกสารประมูล การรับใบสั่งซื้อทางโทรศัพท์/โทรสารจากลูกค้า รวมถึงการออกใบแจ้งหนี้/ใบลดหนี้ รับสินค้าคืน จัดส่งสินค้า และการเรียกชำระค่าสินค้า โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคมนี้เป็นต้นไป

งานนี้ ผู้บริหาร SMD ‘ดร.วิโรจน์ วสุศุทธิกุลกานต์’ ยิ้มแก้มปริ เพราะการร่วมมือเป็นพันธมิตรทางธุรกิจในครั้งนี้ ถือเป็นการขยายตลาดในประเทศเพื่อสร้างการเติบโตและเตรียมพร้อมรองรับความต้องการของลูกค้าใน ทุกด้าน เพื่อคงความเป็นผู้นำและผู้ให้บริการที่ดีที่สุดในธุรกิจผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพในประเทศไทย