‘SMD’ มองแนวโน้มตลาดซีแพพ รักษาโรคนอนกรนและหยุดหายใจขณะหลับ กำลังบูม คว้าสัญญาประมูลเครื่องอัดอากาศขณะหายใจเข้า CPAP แบบอัตโนมัติ จำนวน 500 เครื่อง จากโรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทย์ศาสตร์ ม.ขอนแก่น ตอกย้ำความเชี่ยวชาญครุภัณฑ์การแพทย์ ด้านระบบการหายใจและเวชศาสตร์การนอนหลับ
ปี: