บริษัท เซนต์เมด จำกัด (มหาชน) บริจาค ATK ให้แก่ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล จำนวน 6,000 ชุด มูลค่า 480,000 บาท
ปี:
บริษัท เซนต์เมด จำกัด(มหาชน) - บริจาคเครื่องระเหยไฮรโดรเจนเปอร์ออกไซด์สำหรับอบฆ่าเชื้อในรถพยาบาล จำนวน 1 เครื่อง มูลค่า 480,000 บาท - ให้แก่สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
เซนต์เมด บริจาค เครื่องสั่นปอดความถี่สูงระบบอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง มูลค่า 380,000 บาท ให้แก่ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
เซนต์เมด บริจาค เครื่องสั่นปอดความถี่สูงระบบอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง มูลค่า 380,000 บาท ให้แก่ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
เซนต์เมด บริจาค เครื่องสั่นปอดความถี่สูงระบบอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง มูลค่า 380,000 บาท ให้แก่ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
‘SMD’ ส่งมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ มูลค่ากว่า 5 แสนบาท ให้รพ.มหาราชนครราชสีมา
เซนต์เมด บริจาค เครื่องสั่นปอดความถี่สูงระบบอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง มูลค่า 380,000 บาท ให้แก่ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
เซนต์เมด บริจาค เครื่องสั่นปอดความถี่สูงระบบอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง มูลค่า 380,000 บาท ให้แก่ โรงพยาบาลศรีนครินทร์
เซนต์เมด บริจาค เครื่องสั่นปอดความถี่สูงระบบอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง มูลค่า 380,000 บาท ให้แก่ โรงพยาบาลรามาธิบดี
เซนต์เมด บริจาค เครื่องสั่นปอดความถี่สูงระบบอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง และ ชุด PAPR จำนวน 5 ชุด รวมมูลค่า 570,000 บาท ให้แก่ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
เซนต์เมด บริจาคปืนวัดอุณภูมิ 100 เครื่อง เจลแอลกอฮอร์ 3,500 ขวด มูลค่า 500,000 บาท ให้แก่ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข(สปสช.)