ออกบูธ การประชุมสำนักงานปลัดการทรวงสาธารณสุขส่วนกลางและส่วนภูมิภาคนอกสถานที่ ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565 ระหว่างวันที่ 21-22 มีนาคม 2565 ณ ศุนย์ประชุมนานาชาตินงนุชพัทยา อ.สัตหับ จ.ชลบุรี