บริษัท เซนต์เมด จำกัด (มหาชน) บริจาค ATK ให้แก่ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล จำนวน 6,000 ชุด มูลค่า 480,000 บาท

บริษัท เซนต์เมด จำกัด (มหาชน) บริจาค ATK ให้แก่ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล จำนวน 6,000 ชุด มูลค่า 480,000 บาท กราบขอบพระคุณ รองคณบดีฝ่ายการศึกษาและพัฒนาคุณภาพ ผศ. ดร. พญ.วิรงค์รอง เจียรกุล รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน ผศ. พญ.ชญาสินธุ์ แม้นสงวน และ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน ดร.นายแพทย์สัณฑ์ ม่วงน้อยเจริญ ให้เกียรติมารับมอบ