บริษัท เซนต์เมด จำกัด(มหาชน) บริจาค เตียงผู้ป่วยให้แก่ศูนย์ดูแลโควิด (Community Isolation)

บริษัท เซนต์เมด จำกัด(มหาชน) บริจาค เตียงผู้ป่วยให้แก่ศูนย์ดูแลโควิด ( Community Isolation ) ของโรงพยาบาลค่ายวีรวัฒน์โยธิน มทบ.25 จำนวน 60 เตียง