บริษัท เซนต์เมด จำกัด(มหาชน) – บริจาค แว่นตาป้องกันสารพิษ สารเคมี และเชื้อโรคเข้าดวงตา จำนวน 100 ชุด มูลค่า 29,900 บาท – ให้แก่ โรงพยาบาลสิรินธร

บริษัท เซนต์เมด จำกัด(มหาชน) – บริจาค แว่นตาป้องกันสารพิษ สารเคมี และเชื้อโรคเข้าดวงตา จำนวน 100 ชุด มูลค่า 29,900 บาท – ให้แก่ โรงพยาบาลสิรินธร เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2564