บริษัท เซนต์เมด จำกัด(มหาชน) - บริจาคเครื่องระเหยไฮรโดรเจนเปอร์ออกไซด์สำหรับอบฆ่าเชื้อในรถพยาบาล จำนวน 1 เครื่อง มูลค่า 480,000 บาท - ให้แก่สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ

บริษัท เซนต์เมด จำกัด(มหาชน) - บริจาคเครื่องระเหยไฮรโดรเจนเปอร์ออกไซด์สำหรับอบฆ่าเชื้อในรถพยาบาล จำนวน 1 เครื่อง มูลค่า 480,000บาท - ให้แก่สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เมื่อวันที่ 25มิถุนายน 2564 บาท