เป็นกลุ่มเครื่องมือแพทย์สำหรับผู้ป่วยที่มีปัญหาเกี่ยวกับการหายใจและการนอนหลับ เช่น เครื่องตรวจวิเคราะห์ความผิดปกติขณะนอนหลับ เครื่องเฝ้าติดตามความดันของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในเลือดขณะนอนหลับ" เป็นต้น

เครื่องตรวจวิเคราะห์ความผิดปกติขณะนอนหลับ
เครื่องเฝ้าติดตามความดันของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในเลือดผ่านทางผิวหนัง
เครื่องช่วยหายใจซีแพพสำหรับผู้ป่วยนอนกรนและหยุดหายใจขณะนอนหลับ
เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันสำหรับผู้ป่วยหนัก
กล้องส่องทางเดินหายใจระบบวีดีทัศน์
เครื่องฟอกอากาศบริสุทธิ์ ระดับ ISO 1