เป็นกลุ่มเครื่องมือแพทย์สำหรับผู้ป่วยที่มีปัญหาเกี่ยวกับการหายใจและการนอนหลับ เช่น เครื่องตรวจวิเคราะห์ความผิดปกติขณะนอนหลับ เครื่องเฝ้าติดตามความดันของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในเลือดขณะนอนหลับ" เป็นต้น

เครื่องตรวจวิเคราะห์ความผิดปกติขณะนอนหลับ
เครื่องตรวจวิเคราะห์ความผิดปกติขณะนอนหลับ
ใช้สำหรับตรวจบันทึกและวิเคราะห์ความผิดปกติต่างๆ ขณะนอนหลับ
เครื่องเฝ้าติดตามความดันของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในเลือดผ่านทางผิวหนัง
เครื่องเฝ้าติดตามความดันของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในเลือดผ่านทางผิวหนัง
ใช้สำหรับเฝ้าติดตามความดันของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในเลือดผ่านทางผิวหนัง ของผู้ป่วยขณะหลับ
เครื่องช่วยหายใจซีแพพสำหรับผู้ป่วยนอนกรนและหยุดหายใจขณะนอนหลับ
เครื่องช่วยหายใจซีแพพสำหรับผู้ป่วยนอนกรนและหยุดหายใจขณะนอนหลับ
ใช้สำหรับช่วยขยายช่องทางเดินหายใจเพื่อลดภาวะนอนกรนและหยุดหายใจขณะหลับ
เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันสำหรับผู้ป่วยหนัก
เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันสำหรับผู้ป่วยหนัก
ใช้สำหรับช่วยหายใจผู้ป่วยที่มีภาวะระบบหายใจล้มเหลวในหออภิบาลผู้ป่วยหนัก
กล้องส่องทางเดินหายใจระบบวีดีทัศน์
กล้องส่องทางเดินหายใจระบบวีดีทัศน์
ใช้สำหรับส่องตรวจทางเดินหายใจ และ/หรือช่วยใส่ท่อช่วยหายใจ
เครื่องฟอกอากาศบริสุทธิ์ ระดับ ISO 1
เครื่องฟอกอากาศบริสุทธิ์ ระดับ ISO 1
เป็นเครื่องฟอกและฆ่าเชื้อโรคในอากาศสำหรับใช้ในห้องเปลี่ยนถ่ายไขกระดูกสันหลัง ห้องฉุกเฉิน หรือหออภิบาลผู้ป่วยหนัก