เป็นกลุ่มอุปกรณ์ประกอบการใช้งานเครื่องมือแพทย์ใน 5 กลุ่มสินค้าดังกล่าวข้างต้น ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นการสั่งซื้อจากผู้ผลิตภายในประเทศ เช่น แบตเตอรี่ และเจล เป็นต้น

แบตเตอรี่
แบตเตอรี่
ใช้สำหรับให้พลังงานแก่เครื่องมือแพทย์บางชนิด เช่น เครื่องกระตุกหัวใจ เครื่องมอนิเตอร์
เจล
เจล
ใช้สำหรับทาผิวชุดแผ่นนำไฟฟ้าแบบมือจับเพื่อเพิ่มการนำไฟฟ้าในการกระตุกหัวใจผู้ป่วย