เครื่องวัดอุณหภูมิบริเวณหน้าผาก
General Medical Device Products

เครื่องวัดอุณหภูมิบริเวณหน้าผาก

ใช้วัดอุณหภูมิสำหรับการคัดกรองผู้ป่วย