รถเข็นกู้ชีพผู้ป่วยฉุกเฉิน
General Medical Device Products

รถเข็นกู้ชีพผู้ป่วยฉุกเฉิน

ใช้สำหรับเก็บอุปกรณ์เพื่อการช่วยชีวิตเคลื่อนย้ายเข้าหาผู้ป่วย