ชุดแขวนอุปกรณ์ทางการแพทย์
Critical Care Products

ชุดแขวนอุปกรณ์ทางการแพทย์

ใช้สำหรับวางเครื่องมือทางการแพทย์พร้อมระบบก๊าซทางการแพทย์และระบบไฟฟ้า เพื่อให้มีการจัดการพื้นที่ในการช่วยเหลือดูแลผู้ป่วยได้อย่างสะดวก