เครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้า
Critical Care Products

เครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้า

ใช้สำหรับปล่อยกระแสไฟฟ้าไปกระตุ้นหัวใจ ที่เต้นไม่เป็นจังหวะให้สามารถกลับมาทำงานได้ตามปกติ